หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับ

ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาววรรณภา  ทองปัญญา    ชื่อเล่น  วรรณ

เกิดวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2538  อายุ 21 ปี

สัญชาติ ไทย   เชื่อชาติ ไทย  ศาสนา  พุทธ

สถานะภาพ  โสด

ที่อยู่  19 หมู่8   ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

มีพี่น้อง 2 คน

บุตรคนที่ 1. นางสาววรรณภา  ทองปัญญา

บุตรคนที่ 2.เด็กหญิงกิตติยารัตน์  ทองปัญญา

เบอร์โทร 0990276261

E-mail comwannapa@gmail.com

บิดาชื่อ นายทองศรี  ทองปัญญา

มารดาชื่อ นางหวานเย็น  ทองปัญญา

คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

งานอดิเรก  ดูหนัง  ฟังเพลง

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่  สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น